Ymuno â'r Côr


Amser Ymarferion Nos Fawrth, 7:00 - 8:45 yr hwyr
Ble Capel Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1LH
Gwrandawiadau Dim gwradawiad; cyfnod prawf o 8 ymarfer
Cyngherddau Fel arfer 3 neu 4 pob blwyddyn
Tanysgrifiadau £66 y flwyddyn ar hyn o bryd (dim angen talu am eich 3 mis cyntaf chi)

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â’r côr, nid oes gwrandawiad ffurfiol. Disgwylir i gantorion newydd fynychu 8 o ymarferion fel cyfnod prawf cyn cael cael cynnig o ymuno fel aelod llawn. Nid oes angen talu yn ystod eich tri mis cyntaf gyda'r côr.

Os ydych chi eisiau mwy o fanylion, cysylltwch a'r Cadeirydd, Richard Logan, yn drskin79@hotmail.com neu gysylltwch â ni drwy e-bost yn ymholiadau@cor-tabernacl-choir.co.uk.