Newyddion

Cyngerdd Haf 23 Mehefin 2019

Mae Cymdeithas Cerddorol y Tabernacl yn falch o gyhoeddi manylion ein Cyngerdd Haf.
Bydd y Côr a'r Gerddorfa yn perfformio Requiem Mozart (RD Levin) ar nos Sul 23 Mehefin am 7yh, yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont ar Ogwr.
Arweinydd: Matthew Nash ac Organydd: Glenn Crooks.

Rydym yn falch iawn hefyd o groesawu yn ôl ein hunawdwyr ar gyfer y gyngerdd hon, sef Alison Shone (Soprano), Caroline Carragher (Mezzo), Osian Wyn Bowen (Tenor) a Gareth James (Baritone).

Tocynnau yn £12 ac ar werth yn fuan gan aelodau'r CôrCyhoeddwyd 10/04/2019

Cliciwch yma i weld y newyddion i gyd

Digwyddiadau

Does dim perfformiadau wedi eu trefnu yn y dyfodol agos.


Newyddion Diweddaraf

10 Ebrill 2019
Cyngerdd Haf 23 Mehefin 2019

18 Hydref 2018
Cyngerdd ar y cyd Ebrill 5 2019

Cliciwch yma i weld y newyddion i gyd


DolenniDilynwch ni ar FacebookGwrandewch ar y côr ar YouTube