Newyddion

Joint-Concert for Easter 2019

Yn dilyn cyngerdd lwyddiannus yn gynharach eleni, pan ymunodd Côr y Tabernacl gyda Chôr Meibion Llantrisant, sydd hefyd yn cael eu harwain gan Matthew Nash, mae Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl yn falch iawn i gyhoeddi bod trefniadau ar y gweill i gynnal cyngerdd arall ar y cyd rhwng y ddau gôr, adeg y Pasg 2019.
Cyhoeddir y dyddiad a'r lleoliad yn fuan.

Cyhoeddwyd 18/10/2018

Cliciwch yma i weld y newyddion i gyd