Newyddion

Cymru a Sweden yn Cyd-ganu

Pleser yw cael cyhoeddi cyngerdd ar y cyd, rhwng Côr Tabernacl a Chôrau Eglwysi Bälinge a Börje o ardal Bälinge ger Uppsala yn Sweden.
Cynhelir y gyngerdd ar Nos Wener, 21ain Medi 2018 yn Eglwys Nolton am 7.00yh.
Mae gan plwyf Nolton gysylltiad gyda phlwyf Bälinge ers sawl blwyddyn, a dyma fydd 3ydd ymweliad pobl Bälinge â Phen-y-bont. Bu grŵp bach o Ben-y-bont allan yn Sweden llynedd.
Tocynnau ar gael gan aelodau'r Côr ac Eglwys Nolton.

Cyhoeddwyd 04/09/2018

Cliciwch yma i weld y newyddion i gyd