Newyddion

Joint-Concert for Easter 2019

Yn dilyn cyngerdd lwyddiannus yn gynharach eleni, pan ymunodd Côr y Tabernacl gyda Chôr Meibion Llantrisant, sydd hefyd yn cael eu harwain gan Matthew Nash, mae Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl yn falch iawn i gyhoeddi bod trefniadau ar y gweill i gynnal cyngerdd arall ar y cyd rhwng y ddau gôr, adeg y Pasg 2019.
Cyhoeddir y dyddiad a'r lleoliad yn fuan.

Cyhoeddwyd 18/10/2018

Cymru a Sweden yn Cyd-ganu

Pleser yw cael cyhoeddi cyngerdd ar y cyd, rhwng Côr Tabernacl a Chôrau Eglwysi Bälinge a Börje o ardal Bälinge ger Uppsala yn Sweden.
Cynhelir y gyngerdd ar Nos Wener, 21ain Medi 2018 yn Eglwys Nolton am 7.00yh.
Mae gan plwyf Nolton gysylltiad gyda phlwyf Bälinge ers sawl blwyddyn, a dyma fydd 3ydd ymweliad pobl Bälinge â Phen-y-bont. Bu grŵp bach o Ben-y-bont allan yn Sweden llynedd.
Tocynnau ar gael gan aelodau'r Côr ac Eglwys Nolton.

Cyhoeddwyd 04/09/2018

SUMMER CONCERT 15 July 2018

Cynhelir Cyngerdd Haf, Cymdeithas Cerddorol y Tabernacl, ar nos Sul 15fed Gorffennaf yng nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00 yh. Bydd Cor y Tabernacl ynghyd a cherddorfa yn cyflwyno 'Mass in D', a gyfansoddwyd gan Y Fonesig Ethel Smyth (1858 - 1944), cyfansoddwraig Saesneg a oedd yn aelod blaenllaw o'r mudiad i roi pleidlais i ferched.
Mae'r 'Mass in D' yn osodiad o'r offeren cyffredin i unawdwyr lleisiol, corws a cherddorfa, ac mae'n addas bod y gwaith yn cael ei pherfformio yn y flwyddyn sy'n nodi 100 mlynedd ers i ferched gael yr hawl i bleidleisio am y tro cyntaf.
Yr unawdwyr fydd: Alison Shone, Caroline Carragher, Osian Wyn Bowen and Gareth James.
Arweinydd: Matthew Nash
Organydd: Glenn Crooks
Tocynnau yn £12.
Mae Cymdeithas Cerddorol y Tabernacl yn ddiolchgar am gefnogaeth Ty Cerdd a'r Music Reprieval Trust i'r gyngerdd hon.Cyhoeddwyd 11/06/2018

Ymweliad Gefeillio

Mae Côr Tabernacl yn falch iawn i groesawu ein hen ffrindiau o Chorale Du Lac yn Villenave D'Ornon, Ffrainc. Bydd y corau yn perfformio gyda'i gilydd mewn Cyngerdd Gefeillio yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen. Pen-y-bont ar Ogwr ar Nos Wener 18fed Mai am 7 o'r gloch. Fe fydd Côr Ysgol Gynradd Trelales yn cymryd rhan hefyd. Pris tocynnau £8 (Ar gael gan aelodau'r côr neu wrth y drws).

Cyhoeddwyd 27/04/2018

Cyngerdd Nadolig Gwener 15 Rhagfyr 2017

Cynhelir Cyngerdd Nadolig Blynyddol Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl ar Nos Wener 15 Rhagfyr 2017 yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont am 7 o'r gloch.
Bydd rhaglen y côr eleni yn cynnwys dau osodiad o'r Te Deum gan Karl Jenkins a Charles Villiers Stanford, yn ogystal â chaneuon Nadoligaidd poblogaidd a charolau traddodiadol a chyfoes.
Tocynnau: £10(gan aelodau'r côr neu wrth y drws).Cyhoeddwyd 13/09/2017

Cyngerdd Haf Nos Sul Gorffennaf 16 2017

Bydd Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl yn cynnal eu Cyngerdd Haf blynyddol ar Nos Sul 16eg Gorffennaf yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00yh. Bydd Cor y Tabernacl yn cyflwyno 'Nightingales' darn a gyfansoddwyd gan eu harweinydd Matthew Nash ar gyfer cerddorfa a chorws gan Matthew Nash, sydd yn osodiad o gerdd gan y bardd Saesneg Robert Bridges. Cyfansoddwyd'Nightingales' yn 2011 i'w gyflwyno fel y gwaith portffolio olaf ar gyfer Gradd Cyfansoddiad MA, Prifysgol Bryste. Bydd y rhaglen hefyd yn cynnwys, 'Toward The Unknown Region', gan Ralph Vaughan Williams a gweithiau eraill. Pris y tocynnau i'w gyhoeddi.

Cyhoeddwyd 02/05/2017

Christmas Concert

Bydd Cyngerdd Nadolig Cymdeithas Cerddorol y Tabernacl gyda Band Gwirfoddol yr Awyrlu Sain Tathan yn cael ei gynnal ar Nos Wener 16 Rhagfyr 2016 yng nghapel y Tabernacl, Pen-y-bont am 7 o'r gloch.
Tocynnau yn £10 (gan aelodau'r cor neu wrth y drws).

Cyhoeddwyd 26/10/2016

Cyngerdd Haf 10 Gorffennaf 2016

Mae Cymdeithas Gerddorol y Tabernacl yn falch o gyhoeddi bydd ei Cyngerdd Haf yng nghwmni'r Cor a Cherddorfa ar nos Sul 10fed Gorffennaf am 7 o'r gloch yng Nghapel y Tabernacl Derwen Road, Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y rhaglen yn cynnwys Edward Elgar: The Black Knight, Op 25, Samuel Coleridge-Taylor: Ballad for Orchestra, Malcolm Arnold: Little Suite No.2 a gweithiau eraill. Tocynnau gan gynnwys rhaglen yn £12, Myfyrwyr £7.50.
Mae'r gymdeithas yn falch iawn o'r gefnogaeth ariannol i'r gyngerdd gan yr Elgar Society a Ty Cerdd

Cyhoeddwyd 09/06/2016

Spring Concert-March 13th

Bydd cyngerdd nesaf y cor ar Ddydd Sul, Mawrth 13eg yng Nghapel Tabernacl, Heol y Dderwen pan fyddwn yn perfformio dau brif waith: Requiem gan Faure a Requiem John Rutter gyda chyfeiliant ar yr organ gan Glenn Crooks. Emma Laidlaw-Height fydd yr unawdydd soprano a cheir eitemau eraill ganddi hi yn ogystal. Pris y tocynnau yw £10 (£5 i fyfyrwyr). Ffoniwch 07974 765578 am fwy o fanylion.

Cyhoeddwyd 07/02/2016

New accompanist

Roedd y cor yn drist iawn i glywed for Laura Deenik wedi ymddiswyddo fel cyfeilyddes y cor. Roedd ei chyfraniad hi at y cor yn enfawr a dymunwn pob lwc iddi yn y dyfodol.

Serch hynny, mae'r cor wedi bod yn ffodus iawn i gael penodi Glenn Crooks fel ein cyfeilydd newydd. Mae Glenn yn gyfeilydd galluog iawn ar y piano a'r organ ac rydyn ni'n hapus dros ben ei fod e wedi gallu ymuno a ni.

Cyhoeddwyd 18/11/2015Ymlaen