Cyngerdd Haf 2019


Dyddiad: 23 Mehefin 2019
Amser: 7:00yh
Lleoliad: Capel y Tabernacl
Cyfeiriad: Ffordd Derwen, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 1LH

Fe fydd y côr yn perfformio Requiem Mozart yn ein Cyngerdd Haf Blynyddol ar nos Sul, 23ain Mehefin 2019.
Manylion i ddilyn.