Cysylltu â'r Côr

I gael gwybodaeth am y cor neu er mwyn prynu tocynnau i'n cyngherddau, cysylltwch â ni trwy'r Cadeirydd dros-dro, Richard Logan, yn drskin79@hotmail.com Gallwch hefyd e-bosto ni yn ymholiadau@cor-tabernacl-choir.co.uk.