Am y Côr

Ffurfiwyd Côr Tabernacl yn fuan wedi agor adeilad newydd y capel yn 1990 gyda chyngherddau blynyddol o dan arweinyddiaeth Mr Aldwyn Humphreys. Yn dilyn marwolaeth Mr Humphreys ym 1994, gwahoddwyd Dr Kevin Adams i arwain y côr, a bu yn y swydd am ugain mlynedd, cyn ymddeol yn 2014. Apwyntiwyd Matthew Nash i’w olynu fel cyfarwyddwr cerdd a dechreuodd ef ar y gwaith ym Medi 2014. Mae’r côr yn ffodus iawn hefyd i gael Glenn Crooks, fel cyfeilydd medrus.

Mae’r côr yn cynnwys tua phedwardeg o aelodau, yn aelodau’r capel a choryddion eraill o ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Cynhelir yr ymarferion a’r cyngherddau yng Nghapel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont. Mae gan y côr rhaglen eang o gerddoriaeth, sy’n cynnwys gweithiau corawl clasurol a chyfoes, caneuon sioeau cerdd, trefniannau caneuon gwerin a chaneuon cyfoes poblogaidd.

Ymhlith y prif weithiau a berfformiwyd yn ddiweddar mae Spirit of England a The Black Knight (Elgar), Messiah (Handel), Requiem (Faure), Elijah (Mendelssohn), Gloria (Poulenc), nifer o weithiau corawl Karl Jenkins a John Rutter, Gweddi (Arwel Hughes) a gosodiadau gan Rossini, Dvorák ac eraill. Cefnogwyd y côr yn y perfformiadau hyn gan unawdwyr lleisiol ifanc a cherddorfa sy’n cynnwys athrawon a myfyrwyr lleol yn bennaf.

Mae'r côr yn cynnal cyngerdd pob Nadolig ers blynyddoedd, ac wedi gwahodd corau ysgolion lleol i ganu gyda hwy. Bu nifer o'r cyngherddau hyn yn fodd i godi arian sylweddol at elusennau lleol a chenedlaethol. Yn 2015 gwahoddwyd Band Gwirfoddol yr Awyrlu Sain Tathan i ymuno gyda'r côr ar gyfer y gyngerdd Nadolig, partneriaeth lwyddiannus sydd wedi parhau ar gyfer Cyngherddau Haf a Nadolig 2016. Mae'r côr hefyd wedi perfformio gyda'r Minnesingers o Bontyclun, i godi arian tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ym Mro Morgannwg. Mae hefyd wedi rhannu llwyfan gyda'r Chorale du Lac mewn cyngherddau ym Mhen-y-Bont a Villenave d'Ornon ger Bordeaux. Mae Villenave wedi gyfeillio gyda Phen-y-Bont.

Am yr Arweinydd

Graddiodd Matthew Nash o Brifysgol Bryste gyda Gradd Cerddoriaeth B.A.(Dosbarth Cyntaf) ac M.A. (gydag Anrhydedd). Bellach mae'n gerddor llaw-rhydd yn byw yn Broadlands, Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn enill ei fywoliaeth trwy gyfuno gwaith fel athro piano a chyfeilydd gyda gyrfa fel arweinydd. Ceir mwy o fanylion amdano ar ei wefan, www.matthewbnash.co.uk, a dan yr adran Newyddion ar wefan y côr.

Am y Cyfeilydd

Bu Glenn Crooks yn aelod o Gôr a Cherddorfa Ieuenctid Gorllewin Morgannwg. Enillodd ysgoloriaeth organ i Goleg Oriel, Rhydychen, ac aeth ymlaen i astudio ei MA mewn Celfyddyd Perfformio ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers dychwelyd i Dde Cymru, y mae Glenn wedi cyfeilio i nifer o gorau lleol, ac ar hyn o bryd ef yw organydd Eglwys Sant Samlet, Llansamlet. Yn ogystal a chyfeilio i Gôr y Tabernacl, ef hefyd yw cyfeilydd Côr Bro Ogwr, Côr Bach Abertawe a Savoyards Porthcawl. Mae’n berfformiwr gwadd gyda Chôr Cymru Llundain.